Povinnosti člena

a) Finanční povinnosti

  • Jednorázový vstupní poplatek pro nového člena je 2.500,- Kč
  • Roční členský poplatek je 1.200,- Kč
  • Tyto poplatky zaplatit do 30.9. příslušného roku

 

b) Ostatní povinnosti

  • Současně s dítětem do 14 let musí být členem  LK Baník Ostrava minimálně jeden rodič (mohou být i oba rodiče)
  • Každý člen má povinnost odpracovat nebo uhradit 2 brigádnické dny do zahájení lyž.sezóny na vyhlášených termínech brigád, v případě, že nejsou vyhlášeny termíny brigád se započítává pomoc při celodenních zimních závodech v dvouletých cyklech - nyní 2016-2017
  • Členové starší 50 let jsou plnění brigád zproštěni
  • Za člena mladšího 14 let (mladší žáci a mladší kategorie) musí brigády odpracovat rodič
  • Aktivní účast při organizací sportovních akcí pořádaných  klubem (lyžařské závody, Běh na Emu, atd.)